Tarieven

Met ingang van 1 juli 2018 zijn de prijzen inclusief btw als volgt:

 

intakegesprek                                                  € 99,00
 
regressie en reïncarnatie sessie                       € 99,00
 
zielsprogressie                                                 €155,00
 
sessie Moeders Genezen                                   € 99,00
 
sessie voor kinderen en jongeren tm 18 jaar    € 45,50

 

fonoforese frequentie healing                           € 55,00

 

sjamanistische opstelling                                   €45,50

 

Afspraken kun je kosteloos annuleren tot 24 uur van te voren. Hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

 

Groeischap Cadeaubon

Ben je op zoek naar een inspirerend cadeau voor jezelf of iemand anders? De cadeaubon voor een workshop, cursus of sessie is verkrijgbaar voor elk gewenst bedrag.
Als je  Contact met me opneemt kan ik na betaling de Groeischap Cadeaubon naar je toesturen of je kunt hem op komen halen. 

 

 

Links

*  http://www.nvrt.nl
*  http://www.zielsprogressie.nl/school-voor-zielsprogressie
*  http://www.moedersgenezen.nl/aanpak.html        
*  https://www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl/
 

 

 

Zorgverzekering

Met ingang van 1 januari 2018 zullen de zorgverzekeraars slechts overgaan tot vergoeding als de alternatieve therapeut in het bezit is van een door hun opgelegd diploma (psychosociale) medische basiskennis. Omdat ik mij onafhankelijk wil blijven bewegen, heb ik er voor gekozen deze opleiding vooralsnog niet te volgen. 

 

 

Klachtenregeling

Als regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van de beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over jouw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan het volgende ondernemen:
  1. In eerste instantie proberen we samen je klacht tijdens een gesprek op te lossen. Als er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIBIG.  http://nibig.nl/therapeuten/klachtenclienten/
  2. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Deze probeert de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen.
  3. Indien je ontevreden bent met de onder 2 geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie.
 

 

Meldcode

Als therapeut ben ik verplicht volgens een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken.
Het betreffende stappenplan vindt u op  www.meldcode.nl

 

 

 

Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU is op 25 mei 2018 ingegaan. Omdat mijn bedrijf binnen Europa is gevestigd, wil ik je informeren over mijn privacybeleid.
Als je met mij gaat samenwerken, hetzij in sessies, coaching, cursus of healings, dan vraag ik je om persoonlijke informatie. Dat kan in een intakeformulier, begeleidingsbrief of tijdens een gesprek. Ik zal je alleen vragen naar persoonlijke informatie, die belangrijk is voor onze samenwerking. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn geboorte omstandigheden, jeugd of operaties. 
Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Mocht er een andere behandelaar informatie over jou nodig hebben, dan geef ik dat alleen met jouw volledige toestemming. Jouw persoonlijke informatie bewaar ik in een afgesloten dossierkast. Ik bewaar niets van jouw op internet. De mail en whatsapp staan op mijn apparaten, waarvan alleen ik de beveiligingscode heb.  
Jouw persoonsgegevens zoals telefoonnummer en emailadres gebruik ik om je per mail of telefoon te bereiken met informatie of vragen over sessies, coaching, cursus of healings.
Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw gegevens in te zien over sessies, coaching of healings. Ik ben wettelijk verplicht jouw gegevens 15 jaar te bewaren en de facturen 7 jaar. 
Jouw privacy neem ik serieus en als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van deze gegevens neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op.