De investeringen in jezelf 

 

Met ingang van oktober 2020 zijn de prijzen inclusief btw als volgt:

 

 

intakegesprek                                   €95,00
 
regressie en reïncarnatie sessie        €95,00
 
zielenreis                                          €150,00
 
sessie Moeders Genezen                    €95,00
 
fonoforese frequentie healing           €65,00

 

access bars                                        €65,00  

 

 

Studenten en cliënten met een minimuminkomen betalen €75,00 per regressie en reïncarnatie sessie

De sessies worden niet door zorgverzekeraars vergoed. Voor medisch advies moet je altijd terecht bij een deskundige. Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of van een medisch deskundige vervangen.

Afspraken kun je kosteloos annuleren tot 24 uur van te voren. Hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

Krantenartikel in Dagblad DeLimburger 4 januari 2019

 

Naar aanleiding van de veranderingen binnen de zorgverzekeringen werd ik gevraagd om in een intervieuw uit te leggen wat reïncarnatietherapie inhoudt. 

 

 

 

 

 

 

Groeischap Cadeaubon

Ben je op zoek naar een inspirerend cadeau voor jezelf of iemand anders? De cadeaubon voor een sessie of healing is verkrijgbaar voor elk gewenst bedrag.
Als je  Contact met me opneemt kan ik na betaling de Groeischap Cadeaubon naar je toesturen of je kunt hem op komen halen. 

 

 

 

 

Klachtenregeling

Als regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van de beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over jouw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan het volgende ondernemen:
  1. In eerste instantie proberen we samen je klacht tijdens een gesprek op te lossen. Als er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIBIG.  http://nibig.nl/therapeuten/klachtenclienten/
  2. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Deze probeert de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen.
  3. Indien je ontevreden bent met de onder 2 geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie.
 

 

 

Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU is op 25 mei 2018 ingegaan. Omdat mijn bedrijf binnen Europa is gevestigd, wil ik je informeren over mijn privacybeleid.
Als je met mij gaat samenwerken, hetzij in sessies, coaching of healings, dan vraag ik je om persoonlijke informatie. Dat kan in een intakeformulier, begeleidingsbrief of tijdens een gesprek. Ik zal je alleen vragen naar persoonlijke informatie, die belangrijk is voor onze samenwerking. Voorbeelden van persoonlijke informatie zijn geboorte omstandigheden, jeugd of operaties. 
Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Mocht er een andere behandelaar informatie over jou nodig hebben, dan geef ik dat alleen met jouw volledige toestemming. Jouw persoonlijke informatie bewaar ik in een afgesloten dossierkast. Ik bewaar niets van jouw op internet. De mail en whatsapp staan op mijn apparaten, waarvan alleen ik de beveiligingscode heb.  
Jouw persoonsgegevens zoals telefoonnummer en emailadres gebruik ik om je per mail of telefoon te bereiken met informatie of vragen over sessies, coaching, cursus of healings.
Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw gegevens in te zien over sessies, coaching of healings. Ik ben wettelijk verplicht jouw gegevens 15 jaar te bewaren en de facturen 7 jaar. 
Jouw privacy neem ik serieus en als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van deze gegevens neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op.