Tarieven

Met ingang van 1 juli 2018 zijn de prijzen inclusief btw als volgt:

 

intakegesprek                                                   €  88,00   € 99,00
 
regressie en reïncarnatie sessie                        €  88,00  € 99,00
 
zielsprogressie                                                  € 133,00   € 155,00
 
sessie Moeders Genezen                                    €  88,00  € 99,00
 
sessie voor kinderen en jongeren tm 18 jaar     €  44,00  € 45,50

Afspraken kun je kosteloos annuleren tot 24 uur van te voren. Hierna wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

 

Groeischap Cadeaubon

Ben je op zoek naar een inspirerend cadeau voor jezelf of iemand anders? De cadeaubon voor een workshop, cursus of sessie is verkrijgbaar voor elk gewenst bedrag.
Tevens zijn er cadeaubonnen voor “Een Reis naar Zielsherinneringen” en “Een Reis naar de Mystieke Ruimte van je Hart”. Deze kosten €155,00 per stuk.
Als je  Contact met me opneemt kan ik na betaling de Groeischap Cadeaubon naar je toesturen of je kunt hem op komen halen. 

 

 

Links

*  http://www.nvrt.nl
*  http://www.zielsprogressie.nl/school-voor-zielsprogressie
*  http://www.moedersgenezen.nl/aanpak.html        
*  https://www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl/
 

 

 

Zorgverzekering

Met ingang van 1 januari 2018 zullen de zorgverzekeraars slechts overgaan tot vergoeding als de alternatieve therapeut in het bezit is van een door hun opgelegd diploma (psychosociale) medische basiskennis. Omdat ik mij onafhankelijk wil blijven bewegen, heb ik er voor gekozen deze opleiding vooralsnog niet te volgen. 

 

 

Klachtenregeling

Als regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van de beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat je tevreden bent over jouw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan het volgende ondernemen:
  1. In eerste instantie proberen we samen je klacht tijdens een gesprek op te lossen. Als er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIBIG.  http://nibig.nl/therapeuten/klachtenclienten/
  2. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Deze probeert de klacht in gezamenlijk overleg op te lossen.
  3. Indien je ontevreden bent met de onder 2 geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie.
 

 

Meldcode

Als therapeut ben ik verplicht volgens een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken.
Het betreffende stappenplan vindt u op  www.meldcode.nl