Mijn cliënten aan het woord

Om de privacy van mijn cliënten te kunnen waarborgen, zijn hun namen achterwege gelaten.

 

 “Omdat de eetsituatie thuis al jaren een moment van strijd en spanning is en ik me zorgen maakte omtrent de gezondheid en het gewicht van mijn zes jarig zoontje, heb ik bij Michèle een MoedersGenezen-sessie gedaan. Na die sessie merkte ik dat zijn weerzin tegen voedsel was verminderd. Sinsdien gaat het eten in stapjes vooruit en verloopt de eetsituatie zonder strijd en spanning.”

 

“Ik wilde je laten weten dat het slapen nu een stuk rustiger is voor haar. Het is echt een verbetering sinds de sessie.”

 

“Mijn 18 jarige kleinzoon heeft bij Michèle een sessie gedaan, omdat hij veel last had van spanningen en angsten naar aanleiding van het auto-ongeluk anderhalf jaar geleden. Het effect van de sessie was vrijwel onmiddellijk zichtbaar. Als hij nu activiteiten onderneemt, is hij veel meer ontspannen. Hij durft weer blij te zijn en durft het onbekende tegemoet te treden.”

 

“De Zielsherinneringen sessie was heel bijzonder en mooi. Met veel wijsheid en zachtheid begeleidde Michèle me tijdens deze reis.  De sessie was mooi en inzichtgevend, en op een heel diep niveau beantwoordde het de vragen die ik over mijn leven had. Michèle is een bijzonder goede therapeute met veel liefde voor deze bijzondere therapievorm.”

 

“De zielenreis heeft me echt goed geholpen om duidelijkheid over mijn leven te krijgen. Dankjewel hiervoor.”

 

“Trefwoorden: inzichten, diepgaand, loslaten, eigen tempo, liefdevol, fijne begeleiding. Samen met jou mocht ik blokkades uit het verleden en ook uit vorige levens opruimen. Nu kan ik weer met vertrouwen en zelfvertrouwen verder.”

 

“De geboortesessie bij Michèle heeft mij enorm geholpen een diepe angst te overwinnen.”

 

“Vanwege mijn lichamelijke klacht heb ik een aantal sessies bij Michèle gehad. Tijdens de conceptiesessie kreeg ik inzicht in mijn familiegeschiedenis en het ontstaan van mijn thema, dat verband hield met mijn lichamelijke klacht. Na die sessie voelde ik me bevrijd. Hierna had ik nog een paar sessies. Mijn lichamelijke klacht is nu aanzienlijk verminderd.”

 

“De Reis naar de Mystieke Ruimte van mijn Hart was een buitengewone bijzondere ervaring en heeft mij bevestiging en vertrouwen gegeven. Puzzelstukjes vielen samen en het bijzondere is dat ik ook mijn drie gidsen heb mogen ontmoeten op deze reis. Ik ben standvastiger geworden en doorzie nu de grote lijnen die een hoofdrol spelen in mijn leven. Nogmaals dank Michèle voor deze inspirerende ervaring.”